• POZ - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

  Zapraszamy do zapisania się do naszej przychodni w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Oferujemy pełen zakres usług związany z POZ.

 • AOS - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

  ASO - Zapraszamy do skorzystania z 13 poradni specjalistycznej, w których przyjmują doświadczeni i sprawdzeni lekarze specjaliści. Porady w ramach NFZ i porad komercyjnych.

 • PZP - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

  Poradnia Zdrowia Psychicznego to zazwyczaj pierwsze miejsce kontaktu osoby z problemem natury psychicznej z psychologiem lub lekarzem psychiatrą.

 • MP - MEDYCYNA PRACY

  Zapraszamy do skorzystania z wszechstronnej i profesjonalnej opieki lekrzy medycyny pracy. Oferujemy zakładom pracy kompleksowe badania pracowników.

 • DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

  W ramach umowy z NFZ oraz porad komercyjnych oferujemy Państwu szeroki zakres badań USG, OCT, HOLTER 24W i wielu innych.

 • BADANIA LABORATORYJNE

  Współpracując z labolatorium ALAB, mamy możliwość zaoferowania Państwu pełne spektrum badań laboratoryjnych.

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu realizuje program psychoterapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA ( komercyjnie i w ramach umowy z NFZ).

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek 13:00 - 20:00
wtorek 8:00 - 20:00
środa 8:00 - 20:00
czwartek 8:00 - 20:00
piątek 14:00 - 20:00

Podjęcie terapii w Poradni nie wymaga skierowania dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Nie obowiązuje rejonizacja. Przyjmowane są bezpłatnie osoby nieubezpieczone. Osoby zainteresowane podjęciem terapii zgłaszają się telefonicznie lub osobiście do rejestracji Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej VITAMED.

Program terapeutyczny

Program terapeutyczny Poradni skierowany jest do osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. W ramach programu leczenia proponujemy psychoterapię grupową i indywidualną dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików). Wiedzę na temat choroby alkoholowej, specyficznych problemów występujących w rodzinach z problemem alkoholowym oraz umiejętności niezbędnych do zdrowego życia nasi pacjenci zdobywają uczestnicząc w grupie psychoedukacyjnej.

Przez cały okres leczenia pacjentem opiekuje się jego indywidualny psychoterapeuta.

Zapewniamy naszym pacjentom konsultacje psychiatryczne, a w razie potrzeby opiekę lekarza psychiatry.

Oferujemy również warsztaty psychologiczne i treningi umiejętności, takie jak trening asertywności, interpersonalny, radzenia sobie z uczuciami, TAZA (Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich).

Zespół terapeutyczny:

mgr Katarzyna Badurek-Gerc

KIEROWNIK PORADNI
- psycholog po Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

- certyfikowany specjalista psychoterapii uzaleznień

- Analityk Grupowy (certyfikat nr 65)
- prowadzi psychoterapię indywidualną osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA

mgr Iwona Środek
- psycholog
- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
- psychoterapeuta w procesie certyfikacji (ukończyła szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów)
- prowadzi terapię grupową dla DDA


mgr Sylwia  Jardanowska
- psycholog
- w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień nr 2013
- terapia indywidualna DDA

 

Superwizor: Mirosława Straburzyńska

lek. med. Beata Kot - psychiatra

lek. med. Anna Tatrzańska - psychiatra