• POZ - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

  Zapraszamy do zapisania się do naszej przychodni w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Oferujemy pełen zakres usług związany z POZ.

 • AOS - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

  ASO - Zapraszamy do skorzystania z 13 poradni specjalistycznej, w których przyjmują doświadczeni i sprawdzeni lekarze specjaliści. Porady w ramach NFZ i porad komercyjnych.

 • PZP - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

  Poradnia Zdrowia Psychicznego to zazwyczaj pierwsze miejsce kontaktu osoby z problemem natury psychicznej z psychologiem lub lekarzem psychiatrą.

 • MP - MEDYCYNA PRACY

  Zapraszamy do skorzystania z wszechstronnej i profesjonalnej opieki lekrzy medycyny pracy. Oferujemy zakładom pracy kompleksowe badania pracowników.

 • DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

  W ramach umowy z NFZ oraz porad komercyjnych oferujemy Państwu szeroki zakres badań USG, OCT, HOLTER 24W i wielu innych.

 • BADANIA LABORATORYJNE

  Współpracując z labolatorium ALAB, mamy możliwość zaoferowania Państwu pełne spektrum badań laboratoryjnych.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

W naszej przychodni przyjmują wykwalifikowani lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Nasi lekarze interniści, czyli lekarze pierwszego kontaktu i pediatrzy:

 • lek. med. Cezary Cybula - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Katarzyna Chrapowicz - w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 • lek. med. Darya Filiarchuk- lekarz internista
 • lek. med. Zofia Miłoszewska - specjalista pediatrii
 • lek. med. Dominika Gładysz - specjalista pediatrii
 • lek. med. Karolina Jerczyńska-Dudek - specjalista pediatrii
 • lek. med. Ewa Pawlik - specjalista pediatrii
 • lek. med. Ewa Stasiakowska-Grochowska - specjalista chorób wewnętrznych, medycyny sportowej
 • dr n. med. Teresa Szymańska - specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. med. Małgorzata Zalewska - lekarz internista, medycyna pracy

Rejestracja zapisów do poradni możliwa osobiście, drogą poczty elektronicznej rejestracja[@]splvitamed.pl lub telefonicznie pod numerem 22 473 89 37 lub 22 473 87 94 w godzinach 8:00-20:00

 

Informacja o warunkach udzielania TELEPORAD w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

                            Teleporada nie jest jedyną formą udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed. Pacjent ma prawo do skorzystania z osobistej wizyty w gabinecie lekarza rodzinnego.

               Świadczenie jest realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w następujących przypadkach:

 • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną,
 • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 • dzieciom do 6. roku życia (poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta),
 • w związku z chorobą przewlekłą w przebiegu, której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady.

              Korzystasz z teleporady, gdy:

 • istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV2,
 • potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną,
 • potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną,
 • potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu

              Co możesz uzyskać podczas teleporady u swojego lekarza:

 • e-receptę
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • elektroniczne zwolnienie lekarskie
 • zalecenia
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

 

Pacjent posiada możliwość zarezerwowania Teleporady osobiście w Rejestracji Przychodni lub dzwoniąc pod numery:

(22) 473 89 37

(22) 473 87 94 lub przez internet.

 

Jak przebiega teleporada?

              W celu zrealizowania Teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ kontaktuje się telefonicznie o umówionej przez Pacjenta godzinie. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób kontaktu. Konsultacja Telefoniczna zostaje wówczas anulowana.

            Teleporada następuje po potwierdzeniu tożsamości Pacjenta przez personel medyczny, który udziela konsultacji na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej i/lub deklaracji wyboru POZ Pacjenta.

             Podczas Teleporady pracownik medyczny przeprowadza wywiad z pacjentem oraz analizuje jego dokumentację medyczną, ma miejsce udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania. Lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy Teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego. W trakcie udzielania Teleporady personel medyczny może, w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem prawnym i w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentację medyczną, skierować Pacjenta na wizytę stacjonarną.

             Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne, w zakresie ich kompetencji.

         Konsultacja Telefoniczna realizowana jest w warunkach gwarantujących poufność, z zabezpieczeniem danych przed dostępem osób nieuprawnionych do uzyskania informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. W przypadku wystąpienia konieczności przekazania Pacjentowi informacji dotyczącej stanu zdrowia, co może dotyczyć wysłania cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej z zastosowaniem systemów teleinformatycznych (np. na podany przez Pacjenta adres e-mailowy), korzystamy z systemów zapewniających z naszej strony ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, a także przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, ujawnieniem oraz nieuprawnionym dostępem do przekazywanej informacji.

 

Sposoby realizacji: e-Recepty (WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta)
Jeśli podczas Teleporady personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece. Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL.

 Sposoby realizacji: e-Zlecenia na wyroby medyczne  (WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM: ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE)
Podobnie jak w przypadku e-Recepty, po wystawieniu w trakcie Teleporady e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym. 

 Sposób realizacji: realizacji zlecenia badań dodatkowych
Jeżeli podczas Teleporady personel medyczny skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne, Pacjent lub osoba trzecia (w imieniu Pacjenta) umawia termin wykonania tych badań telefonicznie lub osobiście w placówce.

WIĘCEJ INFORMACJI O E-SKIEROWANIU POD ADRESEM https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

Zachęcamy do aktywowania Internetowego Konta Pacjenta poprzez stronę INTERNETOWE KONTO PACJENTA
Korzystając z IKP, Pacjent posiada w jednym miejscu szybki i łatwy dostęp do:

 • dokumentacji medycznej - na przykład e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
 • informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
 • wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
 • informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

 Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej służby zdrowia (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

 

              Przed zakończeniem Teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną Konsultację i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku pojawienia się wątpliwości wyjaśnia powód wydania zaleceń, e-Recept czy skierowań na badania dodatkowe