• POZ - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

  Zapraszamy do zapisania się do naszej przychodni w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Oferujemy pełen zakres usług związany z POZ.

 • AOS - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

  ASO - Zapraszamy do skorzystania z 13 poradni specjalistycznej, w których przyjmują doświadczeni i sprawdzeni lekarze specjaliści. Porady w ramach NFZ i porad komercyjnych.

 • PZP - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

  Poradnia Zdrowia Psychicznego to zazwyczaj pierwsze miejsce kontaktu osoby z problemem natury psychicznej z psychologiem lub lekarzem psychiatrą.

 • MP - MEDYCYNA PRACY

  Zapraszamy do skorzystania z wszechstronnej i profesjonalnej opieki lekrzy medycyny pracy. Oferujemy zakładom pracy kompleksowe badania pracowników.

 • DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

  W ramach umowy z NFZ oraz porad komercyjnych oferujemy Państwu szeroki zakres badań USG, OCT, HOLTER 24W i wielu innych.

 • BADANIA LABORATORYJNE

  Współpracując z labolatorium ALAB, mamy możliwość zaoferowania Państwu pełne spektrum badań laboratoryjnych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Poniżej znajdą Państwo link do informacjei dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej placówce.

INFORMACJA DLA PACJENTA NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).  

Kontak do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Vitamed Sp. z o.o. - iodo[at]splvitamed.pl


PŁATNE BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ

Szanowni Pacjenci,

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej VITAMED wykonywane są PŁATNE badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niezbezpiecznych dla zdrowia.

Osoby zainteresowane powinny zgłąszać się na badania lekarskie z prawidłowo wypełnionymi skierowaniami wydanymi odpowiednio przez szkołę ponadpodstawową, ponadgimnazjalną, szkołę wyższą, organizatora kwalifikacyjnych kursów zaowodowych lub jednostkę uprawnioną  do prowadzenia studiów doktoranckich.

Osoby objęte badaniami są rejestrowane codziennie, w godzinach: 8:00 - 20:00, od poniedziałku do piątku. Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu (22) 4738937 lub 4738794.

Skierowanie na badanie lekarskie powinno zawierać:

 • pieczątkę placówki dydaktycznej
 • imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania nauki
 • datę wystawienia skierowania
 • pieczatkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA przeciwko PNEUMOKOKOM

ZASZCZEP BEZPŁATNIE DZIECKO PRZECIWKO PNEUMOKOKOM!

SPL VITAMED realizuje finansowany ze środków budżetowych M. St. Warszawy program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. "ZDROWIE, MAMA I JA - II etap" na lata 2017 - 2018.

Pneumokoki to bakterie, wywołujące wiele niebezpiecznych chorób szczególnie u małych dzieci. Skuteczną formą zabezpieczenia przed tymi schorzeniami są szczepienia ochronne.

Kryteria uczestnictwa w programie:

plakat ZMJ22pneumokoki wiosna2018

Program adresowany jest do dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia zamieszkałych na terenie M. St. Warszawy. Jego celem jest zmniejszenie liczby zakażeń pneumokokowych występujących u dzieci.

W ramach programu w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed od 9 lutego 2017 r. do 7 grudnia 2018r. wykonujemy bezpłatne szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym, po uprzednim zakwalifikowaniu dziecka do szczepienia przez lekarza pierwszego kontaktu (kwalifikacja lekarska o braku przeciwwskazań do szczepienia jest ważna 24 godziny).

Zapraszamy do Poradni dla Dzieci; od poniedizałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00; nr tel do rejestracji: (22) 473 89 37 lub (22)473 87 94.