• POZ - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

  Zapraszamy do zapisania się do naszej przychodni w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Oferujemy pełen zakres usług związany z POZ.

 • AOS - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

  ASO - Zapraszamy do skorzystania z 13 poradni specjalistycznej, w których przyjmują doświadczeni i sprawdzeni lekarze specjaliści. Porady w ramach NFZ i porad komercyjnych.

 • PZP - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

  Poradnia Zdrowia Psychicznego to zazwyczaj pierwsze miejsce kontaktu osoby z problemem natury psychicznej z psychologiem lub lekarzem psychiatrą.

 • MP - MEDYCYNA PRACY

  Zapraszamy do skorzystania z wszechstronnej i profesjonalnej opieki lekrzy medycyny pracy. Oferujemy zakładom pracy kompleksowe badania pracowników.

 • DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

  W ramach umowy z NFZ oraz porad komercyjnych oferujemy Państwu szeroki zakres badań USG, OCT, HOLTER 24W i wielu innych.

 • BADANIA LABORATORYJNE

  Współpracując z labolatorium ALAB, mamy możliwość zaoferowania Państwu pełne spektrum badań laboratoryjnych.

SZCZEPIENIA COVID-19

INFORMUJEMY, ŻE PRZYCHODNIA VITAMED NIE JEST PUNKTEM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19.

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szczepień przeciwko COVID-19, przypominamy, iż kolejność grup uprawnionych do szczepienia ustalona jest w ramach tzw. Narodowej Strategii Szczepień.

 

PODMIOTY PRZEPROWADZAJĄCE SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO COVID-19 MAJĄ OBOWIĄZEK STOSOWANIA TYCH SZCZEPIEŃ W NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNOŚCI:

etap 0

 • pracownicy sektora ochrony zdrowia,
 • przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, któe w dniu podania ich przedstawicielom pierwszej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 są hospitalizowane
 • pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy MOPS,
 • personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych
 • farmaceuci i technicy farmaceutyczni
 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach medycznych
 • lekarze weterynarii

etap 1

 • pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społęcznej
 • osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach
 • osoby urodzone: nie później niż w 1941 r.
 • osoby urodzone w latach 1942-1951 lub osoby powyżej 18. roku życia urodzone po 1951 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19:

- dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek

- z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,

- poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej

- po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne

- u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią, a nie rozpoczeto leczenia

- oczekujące na przeszczep

 • osoby urodzone w latach 1952-1961
 • nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni
 • nauczyciele akademiccy
 • osoby prowadzące zajęcia na uczelniach kościelnych
 • funkcjonariusze albo żołnierze (Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, ABW, AW, CBA, SWW, SKW, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy straży gminnej, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy góscy i wodni wykonujący działania ratownicze).

KOLEJNE ETAPY

Rejestracja przebiega zgodnie harmonogramem:

4 maja – roczniki 1988-1989,
5 maja – roczniki 1990-1991,
6 maja – roczniki 1992-1993,
7 maja – roczniki 1994-1996,
8 maja – roczniki 1997-1999,
9 maja – roczniki 2000-2003.

4 maja odbędzie się rejestracja osób w wieku 18-29 lat, które wypełniły formularz dostępny w I kwartale tego roku

10 maja ruszy rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 dla wszystkich chętnych.

 

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-COV2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-COV2.

W związku z dynamiczną sytuacją, najnowsze i stale aktualizowane informacje dotyczące szczepień znajdziecie Państwo na stronach rządowych pod adresem:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19

 

"GRYPA 65+" program szczepień ochronnych przeciwko grypie

 grypa2020

W Vitamed Sp. z o.o. jest realizowany program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie osób od 65 roku życia pn. "Grypa 65+". Szczepienia poprzedzone badaniem lekarskim (należy zapisać się na wizytę lekarską w POZ) są wykonywane codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 18:00 w gabinecie zabiegowym. Program jest finansowany przez m. st. Warszawę.

Informacje o programie na stronie www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/zdrowie

Plakat informacyjny Plakat grypa 65+